تبلیغات
ظهور 313 - اشتباهات اریک فون دانیکن - بخش سوم

اشتباهات اریک فون دانیکن - بخش سوم

نویسنده : مدیریت سایت چهارشنبه 5 مهر 1391 10:18 ق.ظ  •    ارسال شده در: مقالات

 پاسخ اریک دانیکن به این مدارک چیست ؟ او مدعی است مصریان باستان خود نمیتوانستند اهرام را ساخته باشند چون ابزار لازم برای بریدن و تراشیدن سنگ آهک را نداشتند. این ادعایی نادرست است ، همچون انبوهی از اطلاعاتی که میتوانید در مقالات "اشتباهات دانیکن" و "گل نیلوفر یا الکتریسته دانیکن " مطالعه بفرمایید .در واقع باستان نشاسان به وفور به ابزار سنگی و مسی مصریان باستان برمیخورند وبسیاری از آنها در موزه ها در معرض نمایش عموم اند .

فون دانیکن همچنین میگوید اگر هم مصریان میتوانستند سنگها را ببرند ، انتقال آنها که به طور متوسط یک تن وزن دارند و برخی بسیار سنگین ترند از عهده ی مصریان خارج بوده است ، چرا که آنها چوب و طناب نداشتند . اما آیا کسی نبود که به آقای دانیکن گوشزد کند که ای مرد شما میتوانید به موزه ها سربزنید وحقیقت را متوجه شوید. آری ، اگر به موزه ها سربزنید میبینید که سورتمه و طنابهای ضخیمی از مصر باستان بدست آمده است .

پایگاه حقیقت خاموش پایگاه حقیقت خاموش

... هیراکونپولیس چنان مهم شد که سنت سفالگری بومی خود را شکل داد. سفالی که در کارگاههای هیراکونپولیس ساخته میشد در بسیاری از محوطه های باستانی در امتداد رود نیل یافت میشود. همین که تقاضا برای سفال هیرکونپولیس بالا رفت ، بر ثروت مالکان کوره های سفالگری افزوده شد. بدین ترتیب ، در هیراکونپولیس اول بار شاهد آرامگاههای بزرگی هستیم که احتمالا مالکان ثروتمند کوره های سفالگری در آنها به خاک سپرده شده اند . این آرامگاه ها را گاهی در صخره ی طبیعی زیرزمینی میکندند وروی آن را با توده های هرم شکل ساده از خاک می انباشتند . در آرامگاهها به همراه این مردم اشیایی قرار میدادند تا شاید در جهان دیگر از آنها استفاده کنند.

همچون روستاهای کوچک که در سده های پیشین بر سر اراضی مرغوب در حاشیه ی نیل با یکدیگر رقابت داشتند ، هیراکونپولیس و و دیگر شهرکها بر سر ثروت و قدرت به رقابت برخاستند. مدارک باستان شناختی حاکی از آن است که از 5200 سال قبل به این سو، کشمکش به جنگ بین این شهرکها  انجامید. صد سال پس از آن ،فرمانروای هیراکونپولیس ، که نوشته های مصری از او با نام "نارمر" یاد میکنند ، موفق شد به نیروی نظامی خود تمامی شهرک های رقیب را در حاشیه ی نیل به اطاعت خود در آورد و سرزمین مصر را متحد کند.با دسترسی به ثروت تمامی مصر ، نارمر و جانشینانش اینک میتوانستند با شکوه بیشتری زندگی کنند و برای خود آرامگاههای مجلل تری بسازند .

پایگاه حقیقت خاموش

سرانجام چنین تشخیص داده شد که گوری ساده در خاک با توده های خاک بر آن برای فرعون نامناسب است . اما ، برخلاف انچه که فون دانیکن میگوید ، اهرام به طور ناگهانی ظاهر نشدند. در ابتدا ، به جای توده ی خاک بر روی آرامگاه فرعون بنایی مکعب شکل ساختند که به " مصطبه " مشهور است. مصطبه ها رفته رفته بزرگتر شدند وکم کم فراعنه به احداث مصطبه های چند طبقه روی آوردند. نهایت این فن ساختمانی ، هرم پله ای "جوزر" در "صقاره " است .

پایگاه حقیقت خاموش

یکی از جانشینان جوزر ، سنفرو نام داشت . سنفرو پس از اینکه در حدود 2575 سال قبل از میلاد به حکومت رسید در جنوب سقاره در محلی به نام "میدوم " به احداث آرامگاه خود مشغول شد . سازه سنقرو نیز در آغاز به شکل یک هرم با هفت طبقه مشخص بود اما در طی کار ساختمانی ، سنفرو تصمیم گرفت که شکل انرا تغییر دهد و به صورت هرمی معمولی با سطوح صاف و مثلث شکل دراورد که در بالای هرم به یکدیگر متصل میشوند.

پایگاه حقیقت خاموش

کارهای ساختمانی تا حدودی پیش رفته بود تا اینکه سنفرو در سال 2560 ق.م تصمیم گرفت این هرم را رها کند و برای خود دهشور در شمال میدوم و نزدیکتر به صقاره آرامگاه دیگری بنا کند . در طی صد ها سال بخش عمده ی سنگ پوش های رهم میدون را کندند و در دیگر ابنیه به کار گرفتند .امروز هرم میدوم به بنایی نیمساز متروکه میماند ، نه به دستاورد معماری  تمدنی از سیارات دیگر.

پایگاه حقیقت خاموش

آزمون و خطا در هرمسازی در مصر باستان خود را در هرم فروریخته ی میدوم (تصویر بالا) و در مشکلات توام با احداث هرم خمیده ی دهشور به نمایش میگذارد . نمونه های مشکل دار از این دست نشان میدهد که ادعاهایی چون اینکه فن هرمسازی را موجودات فضایی به طور تمام و کمال به مصریان آموختند کاملا رد و باطل است . بنا به گفته ی مارک لینر (Lehner 1997) ، مصزشناس معروف ، هرم میدوم نقطه ی تحول از هرم های پله ای به هرم های واقعی در مصر است. تصویر زیر هرم دهشور است.

پایگاه حقیقت خاموش

به دستور سنفرو در دهشور هرمی واقعی در حال شکل گرفتن بود . دیواره های پله های هرمهای پله ای بین 72 تا 78 درجه شیب دارد اما این شیب برای یک هرم واقعی زیاد است . کار بر هرم سنفرو در دهشور با شیبی حدود 55 درجه آغاز شد . اما دیری نپایید که معماران و مهندسان مسئول احداث هرم پی بردند که حتی با این شیب کمتر هم دیواره های استحکام نخواهند یافت . بنابراین شیب دیواره های هرم را به 43 تا 44 درجه کاهش دادند .شیب کمتر اجازه داد که هرم سنفرو سرانجام به اتمام برسد . اما این تغییر خود را به خوبی در نمای این هرم نشان میدهد و به همین دلیل آن را هرم خمیده مینامند.

سرانجام در حدود 2545 ق.م معماران سنفرو موفق شدند یک هرم واقعی و کامل بسازند . هرم سرخ پس از هرم فروریخته در میدوم وهرم خمیده در دهشور ساخته شد . معماران مصری از اشتباهات خود در ساختن دو هرم پیش گفته درس گرفتند و هرم سرخ را دقیقتر و استوارتر ساختند.

پایگاه حقیقت خاموش

معماران کار احداث این هرم را با زاویه ی 43 درجه آغاز کردند وهمین شیب را تا پایان کار ادامه دادند. این سازه که هرم سرخ یا شمالی خوانده میشود ب برداشتی که ما در ذهن از اهرام داریم شباهت بیشتری دارد . اما به یاد داشته باشید که این هرم دستاوردی ناگهانی و یک شبه نبود  . مهندسان و معماران مصر با سالها آزمون و خطا و درس گرفتن از اشتباهاتشان وپیدا کردن راه حلی برای ان موفق شدند به این مهم دست یابند . این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه معماران مصری موفق شدند در جیزه ، اهرام ثلاثه ازجمله هرم خوفو ، پسر سنفر. را برپا کنند که یکی از عجایب هفتگانه ی جهان باستان است . اهرام یادمانی برای فرمانروایان مرده است ونیز یادگاری از نبوغ و پشتکار مردم مصر باستان نیز به شمار میرود . اینها هیچ سنخیتی با فرضیات تخیلانه دانیکن و بحث های امروزی که با برداشت ار همان تخیلات دانیکن مطرح میشود ندارد.

متاسفانه همگان در مصر میدانستند که در اهرام ثروت راوانی نهفته است. بنابراین اندکی پس از دفن جسد فرعون در اهرام به درون هرم رخنه کرده و آن ثروت را به یغما میبردند. سرانجام مصریان به کلی از ساختن هرم دست کشیدند و فراعنه را در آرامگاههای زیرزمینی دفن کردند تا بلکه بهتر پنهان شده و محفوظ بمانند.

پایگاه حقیقت خاموش

این دقیقا همان است که در مدارک باستان شناختی شاهدیم . تمدن مصر ناگهانی ظاهر نشد ، بلکه طی 12000 سال رشد کرد ، هزاره هایی که طی آن شاهد پیدایش کشاورزی ، رشد روستاها ، رقابت بین روستاها ، تفوت در ساختار روستاها ، تمرکز ثروت ، رشد ارامگاهها ، تمرکز حکومت تحت فرماروا یا فرعونی واحد و آزمون و خطا در ساخت آرامگاه فراعنه ( اهرام ) هستیم.

همچون مایاها در پالنکه ، مصریان مدارک تاریخی دقیقی درباره ی فراعنه ی خود تنظیم کرده اند . ورقی از پاپیروس موسوم به "شاهنامه تورین" حاوی نام سیصد فرعون است .(Kemp 1991)

این مدرک مهم فهرستی دقیق و تقریبا کامل از فرمانروایان مصر از آغاز تاریخ این سرزمین است و مدت سلطنت آنها را به دقت ، گاهی حتی به ماه و روز ، ارائه میکند . در این فهرست سلاله ی فرمانروایان مصر تا 958 سال نارمر دنبال شده است . همانطور که انتظار داریم ، در بین این فرمانروایان حتی یک موجود فضایی هم به چشم نمیخورد  ، بلکه تمامی اینان افرادی شناخته شده اند که با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند . تمامی این مدارک باستان شناختی وتاریخی فرضیه ی ما را تایید میکند : مصریان باستان خود اهرام را ساختند وخود تمدن خود را گسترش دادند ، بدون هیچ کمکی از موجودات فضایی. ( البته ما اینجا هیچ اشاره ای به خدایگان شیطانی حاضر در تمدن های باستانی نمیکنیم و معنی و مفهموم این خدایان اسطوره ای را میتوانید در فصول مختلف دریابید ، اینجا فقط اشاره به این مورد است که هیچ موجود فضایی در تاریخ زمین ما حاضر نبوده وهمه ی این موضوع ریشه در تخیلات برخی افراد چون دانیکن دارد . )

فون دانیکن چه میگوید؟

پاسخ اریک دانیکن به این مدارک چیست ؟ او مدعی است مصریان باستان خود نمیتوانستند اهرام را ساخته باشند چون ابزار لازم برای بریدن و تراشیدن سنگ آهک را نداشتند.  این ادعایی نادرست است ، همچون انبوهی از اطلاعاتی که میتوانید در مقالات "اشتباهات دانیکن" و "گل نیلوفر یا الکتریسته دانیکن " مطالعه بفرمایید .در واقع باستان نشاسان به وفور به ابزار سنگی و مسی مصریان باستان برمیخورند وبسیاری از آنها در موزه ها در معرض نمایش عموم اند .

فون دانیکن همچنین میگوید اگر هم مصریان میتوانستند سنگها را ببرند ، انتقال آنها که به طور متوسط یک تن وزن دارند و برخی بسیار سنگین ترند از عهده ی مصریان خارج بوده است ، چرا که آنها چوب و طناب نداشتند . اما آیا کسی نبود که به آقای دانیکن گوشزد کند که ای مرد شما میتوانید به موزه ها سربزنید وحقیقت را متوجه شوید. آری ، اگر به موزه ها سربزنید میبینید که سورتمه و طنابهای ضخیمی از مصر باستان بدست آمده است .

فون دانیکن بر اساس نوشته های هرودوت در دوهزار سال بعد از ساخت هرم خوفو تخمین میشزند که حدود 100000 کارگربرای این کار لازم بوده است . محاسبات اخیر درباره ی نیروی کار لازم برای هرم خوفو  از تخمین فون دانیکن بسیار کمتر است . "استوارت کرکمن ویر" با محاسبات خود به این نتیجه رسید که حدود 10000 نفر طی سلطنت 28 ساله خوفو میتوانیتند کار را به انجام برسانند. (Weir 1996)

فون دانیکن همچنان معتقد است که اثری از شهری که هرمسازان در آن زندگی میکردند در دست نیست ! اما مصر شناسان مدتهاست که به کاوش در آثار باقی مانده از زندگی روزمره ی این مردم عادی مشغولند .

فون دانیکن ادعا میکند که محور ها و اندازه های اهرام چنان دقیق است که مردم باستانی بدون کمک موجودات باهوش تر از فضا نمیتوانستند آنها راپیاده کنند.  این حرفی ابلهانه است . در واقع ، باستان شناسان در آرامگاه "خع" معماری از مصر باستان در دیر المدینه به نمونه ای از ابزار اندازه گیری مصریان باستان دست یافته اند که به خوبی محفوظ مانده  است. مطالعات باستان شناسان درباره ی این ابزار ها نشان میدهد ک مصریان از دانش محاسباتی لازم برای ساختن اهرام و معابد با شکوه خود برخوردار بوده اند . مهمتر از همه اینکه باید به یاد داشت که مصریان به دستاورد های خود غرور میورزیدند ونحوه ی احداث آنها را به هیروگلیف وهمچنین در قالب نقوش دیواری ثبت کرده اند .

پایگاه حقیقت خاموش

فون دانیکن از تصور این امر عاجز است که مصریان باستان چگونه سنگهای بزرگ را از جایی به جای دیگر منتقل واهرام و معبد خود را بر پا کرده اند . درحالی که مصریان خود با نقوش دیواری ، نظیر آنچه در شکل بالا میبینید به خوبی نشان داده اند که این کار چگونه انجام میشده است . در این شکل گروهی متشکل از 168 تن در حال کشیدن سورتمه ای هستند که بر روی آن مجسمه ای شش متری قرار دارد . یکی از کارگران در حال ریختن مایعی چون روغن در مقابل سورتمه است تا سورتمه آسانتر لیز بخورد .

در مستند تلویزیونی اهرام باستانی که چند سال پیش پخش د یک باستان شناس به همراه یک سنگتراش  سنتی و عده ای کارگر مصری موفق شدند در مدت کوتاه هرمی کوچک بسازند . البته نتیجه کار بی عیب و نقص نبود و دست اندرکاران نیز گاهی با هم در مورد اینکه چگونه کار را ادامه دهند اختلاف نظر داشتند اما هرم ساخته شد ، هیچ موجود فضایی ای هم درکار نبود .

 به امید خدا ادامه دارد ....

 به نقل از سایت حقیقت خاموش.برچسب ها: یوفو ، اریک فون دانیکن ، اشتباهات ، بیگانگان فضایی ، اجنه ،
آخرین ویرایش: - -

شنبه 18 فروردین 1397 10:45 ق.ظ

You have made the point.
cialis price thailand recommended site cialis kanada we choice cialis uk cialis for sale in europa costo in farmacia cialis enter site very cheap cialis cialis cost usa cialis online cialis kamagra levitra buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:45 ق.ظ

Many thanks. An abundance of knowledge.

cialis kaufen wo cialis diario compra brand cialis generic cialis generico lilly we recommend cheapest cialis cialis y deporte cialis 05 cialis dosage amounts cialis y deporte prezzo di cialis in bulgaria
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:52 ب.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off
the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر